Utbildning
KVs konstskola Lunds Universitet, Lund 88-89, Folkuniviersitetet (skulptur) , Lund 89-91
ABF-Forum konstskola, Malmö 91-92, Skånska Målarskolan, Malmö 92-94 
Grafikskolan Forum, Malmö 93-94

Specialkurser
Gerlesborgsskolan, Philip von Schantz, Bohuslän 90 Prof.Arne Isaksson,90
Forma kurs, Ragnar Smith, Jim Berggren, Bohuslän, 90,91,92
Kunsthöjskolen Holbrek, Danmark 93
Grafikskolan Folkuniversitetet, Malmö 95/96
Datagrafik Photoshop, Kulturarbetsföreningen, Malmö 97

Övriga kurser
Konstvetenskap, Lunds Universitet

Ide och lärdomshistoria, Lunds Universitet


Utställningar separata
Galleri GamlaVäster, Malmö 1995
Galleri Bagdad Café, Malmö 1995/96/02
Ateljé Agnes, Malmö 1999
Limhamn konstförening 2003
Galleri Holmakonst Höör 2008
Söderslätts konstförening Trelleborg 2008
Galleri Solong Vejbystrand 2011
Örkeljunga konstförening 2012 
Höllvikens bibliotek 2014

Konstrundan KSV (konstnärsföreningen Sydväst) 1997-2019/2021-2024
Gösta Werners konstmuseum, Simrishamn 2022

BBK konstförening Båstad och Bjärebygdens konstförening 2023

Limhamns konsthall 2023


Samlingsutställningar
Malmö kommunanst. Höstsalong Rådhushallen, Malmö 2001. Midvinterljus Helsingborg 2001
"Se människan" Sjöbo Bibliotek 2002. Galleri Opus, Borgeby 2002
Skånes konstförenings julsalong, Malmö 2002
Galleri Bagdad Café, Limhamn 2004
Öppet hus, Addo Malmö 2005-2011
Konstrundan KSV 2000-2019
Malmö Kommunalanställdas konstförening MKK:s jubileumsutställning Rådhushallen 2006
Galleri Signal Malmö 2008
K-Zon Sorgenfri, Addo, Malmö 2010 
ArtCastle, Gärsnäs slott, Gärsnäs 2011
KSV höstutställning 2016, 2017
Malmö Open Studios 2018, 2019 


Jurybedömda utställningar 
Pictura Skånes Konstmuseum Universitetet, Lund 1990
Uttagen till Nordiska Akvarellsällskapets pristävling Galleri Kullander & Kullander, Malmö 1994/95
Liljevalchs Vårsalong, Stockholm 1995,99
Nordisk Akvarellsalong, Kristiandsand, Norge 1996,97
Nordiska Akvarellsalong, Amos Anderson konstmuseum Helsingfors, S:t Michel konstmuseum, 
Österbottens museum Vasa, Finland 2001-02
Malmö kommunanställda MKK jurybedömd utställning 2017 


Större konstföreningar
Konstföreningen "Artos" Orups Sjukvårdsdistikt, Höör-Lund 1997
Pharmacia & Upjohn "Leonardo", Helsingborg 1998. "Skanska", Malmö 1998
Galleri Tio Utbildningshuset/Studentlitteratur, Lund 1998
Eslövs Kommuns konstförening EKO 1999
Akzo Nobel Nordsjö konstförening, Malmö 2001
Ericsson mobil "Ideon" konstförening, Lund 2001
Alfa Lavals konstförening Lund 2016


Representerad
Svalöv Kommun,

Region Skåne/Kultur Skåne,

Danske Bank


Uppdrag

TOKs Orginallitografi 1999 (Förbundet Tanke och Känsla)

 KRO medlem (Konstnärernas riksorganisation). KSV (Konstnärsgruppen sydväst).


SKR ansluten (Sveriges konstföreningars riksorg.) Konstfrämjandet

.